Bằng Khen Và Giải Thưởng

Print

Nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu năm 2010 Công ty bắt đầu triển khai áp dụng Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát giới hạn –HACCP để quản lý các hoạt động chế biến sản phẩm mật ong.

Trải qua 9 tháng dưới sự tư vấn của chuyên gia Công ty toàn cầu QSA, đến nay Hệ thống HACCP của Công ty đã phát huy hiệu quả, các mối nguy được nhận diện và kiểm soát bằng kế hoạch HACCP thông qua các chương trình tiên quyết SSOP nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các mối nguy có khả năng xuất hiện hoặc tiềm ẩn trong tất cả sản phẩm được chế biến tại Công ty.

 

CB-CNV luôn thực hiện nghiêm túc quy định trong khu vực sản xuất để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:
- Mang bảo hộ lao động khi tham gia sản xuất.
- Vệ sinh cá nhân trước khi vào khu vực sản xuất.
- Không mang đồ trang sức, vật dụng cá nhân vào khu vực sản xuất.
- Không hút thuốc, khạc nhổ, ngoáy mũi,để móng tay dài trong khu vực sản xuất.
- Những cá nhân bị sốt cao, ho, đi ngoài, cảm cúm, bị thương chảy máu, bị bệnh truyền nhiễm,... không được tham gia trực tiếp chế biến sản phẩm.

 

Công ty nhận thức được Chất lượng và sự an toàn vệ sinh của sản phẩm là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển. Công ty đề ra chính sách:“Chất lượng của sản phẩm và sự an toàn của người tiêu dùng quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty”

Toàn thể các CB-CNV Công ty luôn thực hiện những nội dung sau:
- Cam kết cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt và an toàn.
- Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP.

 

Ngày 22 tháng 10 năm 2010, Công ty được cấp giấy chứng nhận Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam cấp.

 

Đây là kết quả bước đầu đạt được để Công ty tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và cộng đồng về an toàn vệ sinh thực phẩm.Thay mặt Công ty, chúng tôi trân trọng cảm ơn các chuyên gia tư vấn Công ty toàn cầu QSA đã tận tình giúp chúng tôi đạt được chứng nhận HACCP này.

Last Updated ( Tuesday, 03 September 2013 03:44 )