Xúc tiến Thương mại

Print

QUYẾT ĐỊNH - Về việc phát hành quy chế kiểm tra và công nhận Kinh doanh sản phẩm mật ong, cơ sở sản xuất là thành viên với đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Xem tại đây

Danh sách CLB "Những người nuôi ong sạch" năm 2010 - Công ty Cổ phần Ong mật Đồng Nai - Xem tại đây

Danh sách CLB "Những người nuôi ong sạch" năm 2011 - Công ty Cổ phần Ong mật Đồng Nai - Xem tại đây 

Last Updated ( Thursday, 10 February 2011 00:30 )