Lập ngân hàng tinh trùng ong

Print

Giới khoa học đã nghĩ ra một cách hiệu quả để đối phó với tình trạng rối loạn sụp đổ bầy đàn ở ong: lập ngân hàng tinh trùng cho chúng.

Last Updated ( Monday, 28 April 2014 09:05 )