Các nguồn mật chính của Việt Nam

Print

Việt nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, thích hợp cho nhiều loại cây nguồn mật như: cà phê, điều, tràm keo (Acacia), tràm mắm (Malaleuca), cao su, chôm chôm, nhãn, vải,... Theo số liệu của Hội ong Việt Nam, đến năm 2008, cả nước có 900.000 đàn ong trong đó có 650.000 đàn ong Ý và 250.000 đàn ong Nội. Việt Nam là 1 trong 10 nước xuất khẩu mật ong hàng đầu trên thế giới. Nuôi Ong đã tạo công ăn việc làm cho trên 2 vạn lao động, trong đó có khoảng 3.000 người nuôi ong chuyên nghiệp qui mô từ 300 đến 3000 đàn ong/người.

 Sau đây là các nguồn mật chính của Việt Nam:

1. Mật cà phê: 

         

- Thời gian thu hoạch: tháng 12 đến tháng 03 năm sau.
 
- Sản lượng: khoảng 2 - 3.000 Mts.
 
- Vùng: Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai.
 

2. Mật cao su: 

           

- Thời gian thu hoạch: tháng 2 - tháng 4.
 
- Sản lượng: khoảng 10.000 - 12.000 Mts.
 
- Vùng: Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Đắk Lắk, Gia Lai.
 

3. Mật Vải: 

        

- Thời gian thu hoạch: tháng 4 - tháng 5.
 
- Sản lượng: khoảng 300 Mts.
 
- Vùng: Bắc Giang, Bắc Ninh.
 

4. Mật chôm chôm:

       

- Thời gian thu hoạch: tháng 4 - tháng 5.
 
- Sản lượng: khoảng 1.000 Mts.

- Vùng: Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai.
 

5. Mật nhãn: 

           

- Thời gian thu hoạch: vụ chính: tháng 5 - tháng 6; Vụ nghịch: tháng 10 - tháng 11.
 
- Sản lượng: khoảng 1.000 Mts.
 
- Vùng: Tiền Giang, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hưng Yên.
 

6. Mật keo lá tràm (Acacia): 

       

- Thời gian thu hoạch: tháng 5 - tháng 9.
 
- Sản lượng: khoảng 2.000 - 3.000 Mts.
 
- Vùng: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế, Quãng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh.
 

7. Mật tràm mắm (Malaleuca): 

         

- Thời gian thu hoạch: tháng 7 - tháng 9.
 
- Sản lượng: khoảng 1.000 Mts.
 
- Vùng: Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp.
 

8. Mật điều: - Thời gian thu hoạch: tháng 11 - tháng 01 năm sau.
 
- Sản lượng: khoảng 3.000 Mts.
 
- Vùng: Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương.

Các tin liên quan:

Last Updated ( Thursday, 23 February 2012 03:04 )