Đại hội đồng Cổ đông 2015

In
There are no translations available.

Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 16 - Công ty CP Ong mật Đồng Nai được tổ chức vào ngày 07/02/2015 tại Hội trường Công ty. Đại hội lần này nhằm tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2014 và đề ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.


Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 16 - Công ty CP Ong mật Đồng Nai được tổ chức vào ngày 07/02/2015 tại Hội trường Công ty. Đại hội lần này nhằm tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2014 và đề ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Đúng 8h00', Đại hội được khai mạc.


Ông Lê Văn Nghè khai mạc Đại hội

Đoàn Chủ tịch
Tiếp theo, Ông Phan Đình Trọng - Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình sản xuất và kết quả kinh doanh năm 2014

Ông Phan Đình Trọng báo cáo trước Đại hội

Chúng ta đã hình thành được mạng lưới các tổ CLB bao gồm 21 tổ với sự tham gia của  475 hội viên, trãi dài từ Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Phước cho đến các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ với tổng đàn vào khai thác mật lên đến hơn 150.000 đàn.

Sự hoạt động có tính liên kết của CLB “Những người nuôi ong sạch” đã khẳng định tính đúng đắn trong quản lý chất lượng sản phẩm, hạn chế nhiều rủi ro trong sản xuất và kinh doanh – Đặc biệt, với sự hình thành lớp cổ đông mới trong tổ chức CLB đã tạo ra sức sống mới cho Công ty.

Tiếp theo chương trình, Bà Cao Thị Cúc - Trưởng ban Kiểm soát - Báo cáo thẩm tra tổng kết tài chính năm 2014.

Bà Cao Thị Cúc báo cáo thẩm tra tổng kết tài chính năm 2014

Kế đến, Ông Phan Đình Trọng trình bày kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2015, những thuận lợi và khó khăn phải đối mặt trong năm 2015 này.Tất cả các Cổ đông đều nhất trí với Kế hoạch sản xuất và kinh doanh mà Hội đồng Quản trị đưa ra.


Cuối cùng, Ông Mai Thanh Tùng – Thư ký Đại hội - thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 16 năm 2015.

Ông Tùng thông qua Nghị quyết

100% Cổ đông tham dự đều nhất trí với các chỉ tiêu mà HĐQT nêu ra. Nghị quyết Đại hội được thông qua lúc 11h00 cùng ngày.

Các tin liên quan:

 

Last Updated ( Saturday, 30 May 2015 01:29 )