Đại hội Đồng cổ Đông 2013

Print

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 14 - Công ty CP Ong mật Đồng Nai được tổ chức vào ngày 20/04/2013 tại Hội trường Công ty.

 

 

Đúng 8h30', Đại hội được khai mạc.

 

Ông Lê Văn Nghè phát biểu khai mạc Đại hội

 

Tiếp theo, Ông Phan Đình Trọng - Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình sản xuất và kết quả kinh doanh năm 2012.

Với rào cản Carbendazim chỉ cho phép tối đa 10 ppb đối với mật ong khi vào thị trường Mỹ do FDA đưa ra, đã đặt ngành Ong Việt Nam vào tình thế hết sức khó khăn. Trong năm 2012, Công ty đã một mặt phối hợp cùng các Tổ nuôi ong khảo sát và tìm kiếm những nguồn mật ở Miền Trung và Miền Tây không bị tác động bởi Carbendazim; Mặt khác liên tục kiểm tra chất lượng, khoanh vùng những khu vực có nguy cơ lây nhiễm Carbendazim để hướng dẫn cho các tổ nuôi ong di chuyển đàn hợp lý.

Với hướng đi đúng và quyết đoán của Ban giám đốc, năm 2012 Công ty đã thành công và hoàn thành tất cả các Chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tin vui năm nay, Công ty tăng vốn Điều lệ từ 15,6 tỷ VNĐ lên 39 tỷ VNĐ. Vậy là sau 15 năm vốn Điều lệ đã tăng lên 10 lần.

Tiếp theo chương trình, Bà Cao Thị Cúc - Trưởng ban Kiểm soát - Báo cáo thẩm tra tổng kết tài chính năm 2012.

 

 

Bà Cao Thị Cúc báo cáo thẩm tra trước Đại hội

 

 

Kế đến, Ông Phan Đình Trọng trình bày kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2013, những thuận lợi và khó khăn phải đối mặt trong năm 2013 này.

 

Ông Trọng nêu những thuận lợi và khó khăn trong năm 2013

 

 

Tất cả các Cổ đông đều nhất trí với Kế hoạch sản xuất và kinh doanh mà Hội đồng Quản trị đưa ra.

 

Biểu quyết nhất trí kế hoạch SXKD năm 2013

 

 

 

Cuối cùng, Ông Mai Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT - thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 14 năm 2013.

 


Ông Tùng thông qua Nghị quyết Đại hội

 

100% Cổ đông tham dự đều nhất trí với các chỉ tiêu mà HĐQT nêu ra. Nghị quyết Đại hội được thông qua lúc 11h00 cùng ngày.

 

Các tin liên quan:

 

 

 

Last Updated ( Wednesday, 14 January 2015 07:15 )