FDA thanh tra Công ty 26 - 27/10/2012

Print

Theo kế hoạch của FDA - Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ - Phái đoàn của FDA sẽ thanh tra các cơ sở sản xuất mật ong tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2012. Và Công ty được thanh tra vào 2 ngày: 26 - 27/10/2012, với Cán bộ thanh tra - Ông Raymond Alrick Lyn Jr.

 

Chào đón phái đoàn của FDA

 

Nội dung chính của cuộc thanh tra là kiểm tra việc áp dụng hệ thống HACCP trong quá trình sản xuất, Truy xuất nguồn gốc và Vệ sinh An toàn Thực phẩm tại Công ty.

 

Đoàn làm việc tại Hội trường Công ty
   

Công ty đã áp dụng hệ thống HACCP trong quá trình sản xuất từ năm 2010 nên FDA đánh giá rất cao Công ty về vấn đề này.

 

.

 

Đoàn FDA kiểm tra kho sản xuất
 

Theo lịch làm việc của FDA, ngày 26/10 kiểm tra HACCP và nhà xưởng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngày 27/10, kiểm tra trại ong tại Long Khánh và kiểm tra Phòng thí nghiệm.

 

Kiểm tra can đựng mật thu mua từ trại ong

 

Đoàn FDA kiểm tra bồn lọc thô trong kho

 

 

 

Kiểm tra Phòng tinh lọc

 

 

Kiểm tra Phuy chứa

Sau 2 ngày làm việc, Ông Raymond đánh giá cao Công ty trong vấn đề đảm bảo Vệ sinh An toàn Thực phẩm trong quá trình sản xuất, cũng như Cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực và chiến lược kinh doanh của Công ty trong tương lai. 

 

Các tin liên quan:

 

Last Updated ( Monday, 05 November 2012 02:30 )