Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ XII (2012-2015)

Print

Đúng 8 giờ 30 phút Chương trình Đại hội bắt đầu. Ông Phan Trọng Nhân - Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ XI (2010-2012) – phát biểu khai mạc Đại hội.

 
Ông Phan Trọng Nhân khai mạc Đại hội
 

Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc.

   

Tiếp theo chương trình, Đ/c Mai Thanh Tùng - Chủ tịch công đoàn cơ sở nhiệm XI - thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ XI (2010-2012) và phương hướng nhiệm kỳ XII (2012-2015). 

 

Bà Lương Kim Ngọc báo cáo trước Đại hội
 

Đ/c Lương Thị Kim Ngọc thông qua báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ XI (2010-2012), những ưu điểm và khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua.  Đ/c Ngọc nêu những ý kiến đóng góp của các tổ công đoàn cho BCH CĐCS nhiệm kỳ 2010-2012; tổng hợp ý kiến đóng góp cho Báo cáo tổng kết, bản tự kiểm điểm của Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT nhiệm kỳ 2013-2018 và góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

Sau khi nghe các báo cáo của BCH nhiệm kỳ XI (2010-2012) và các ý kiến đóng góp của đoàn viên công đoàn của cty, Đ/c Bùi Đình Tư – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT phát biểu chỉ đạo

 

Ông Bùi Đình Tư phát biểu
 

Thay mặt Chi bộ Công ty, Đ/c Lê Văn Nghè – Bí thư Chi bộ phát biểu chỉ đạo

 

Ông Lê Văn Nghè phát biểu

 

Sau đó, Đại hội tiến hành tổ chức bầu cử. Thông qua tờ trình giới thiệu BCH công đoàn nhiệm kỳ XII (2012-2015) gồm:
1. Đ/c Mai Thanh Tùng.
2. Đ/c Lương Thị Kim Ngọc. 
3. Đ/c Phan Trọng Nhân.

Đại hội biểu quyết danh sách: 41/41. 

Bà Huỳnh Thị Xuân Hoa thông qua thể lệ Bầu cử

 Giới thiệu Ban bầu cử gồm:
1. Đ/c Huỳnh Thị Xuân Hoa    -    Trưởng ban. 
2. Đ/c Trần Duy Hường           -     Ủy viên.
3. Đ/c Võ Tấn Thịnh                -     Ủy viên.

Các đoàn viên công đoàn tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ XII (2012-2015) và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn ngành. 

 

Ban bầu cử phát phiếu

 

 Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đại hội đã công bố kết quả trúng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ XII (2012-2015):
1. Đ/c Mai Thanh Tùng.
2. Đ/c Lương Thị Kim Ngọc.

3. Đ/c Phan Trọng Nhân.

 

Ban Chấp hành Công đoàn Nhiệm kỳ XII (2012 - 2015) ra mắt Đại hội

 Và công bố kết quả bầu cử Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Ngành:
1. Đ/c Mai Thanh Tùng.
2. Đ/c Phan Trọng Nhân.


Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung thông qua Nghị quyết
 Đại hội bế mạc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

 

Các tin liên quan:

 

Last Updated ( Saturday, 22 September 2012 02:00 )