EnglishTiếng Việt

Dong Nai Honey

Đại hội đồng Cổ đông 2014

E-mail Print PDF


Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 15 - Công ty CP Ong mật Đồng Nai được tổ chức vào ngày 29/03/2014 tại Hội trường Công ty. Đại hội lần này nhằm tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 5 năm nhiệm kỳ III (2009 – 2013) và chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới 2014 – 2018, với sự tham gia của 39 cổ đông có vốn chủ sở hữu và đại diện trên 0,5% vốn điều lệ.


Đúng 8h00', Đại hội được khai mạc.

Ông Lê Văn Nghè khai mạc Đại hội

Tiếp theo, Ông Phan Đình Trọng - Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình sản xuất và kết quả kinh doanh năm 2013.

Ông Phan Đình Trọng báo cáo trước Đại hội

Chúng ta đã hình thành được mạng lưới các tổ CLB bao gồm 21 tổ với sự tham gia của  475 hội viên, trãi dài từ Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Phước cho đến các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ với tổng đàn vào khai thác mật lên đến hơn 150.000 đàn.

Sự hoạt động có tính liên kết của CLB “Những người nuôi ong sạch” đã khẳng định tính đúng đắn trong quản lý chất lượng sản phẩm, hạn chế nhiều rủi ro trong sản xuất và kinh doanh – Đặc biệt, với sự hình thành lớp cổ đông mới trong tổ chức CLB đã tạo ra sức sống mới cho Công ty.

Bà Cao Thị Cúc báo cáo thẩm tra

Tiếp theo chương trình, Bà Cao Thị Cúc - Trưởng ban Kiểm soát - Báo cáo thẩm tra tổng kết tài chính năm 2013.
Tất cả các Cổ đông đều nhất trí với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 mà Hội đồng Quản trị đưa ra.

Ông Phan Đình Trọng thông qua Quy chế bầu cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Đồng thời, thông qua Danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2014 – 2018).

Ông Trọng thông qua Quy chế bầu cử và ứng cử

Đại hội lần này bầu ra 05 thành viên Hội đồng Quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ IV (2014 – 2018).

Kế đến, Ông Phan Đình Trọng trình bày kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2014, những thuận lợi và khó khăn phải đối mặt trong năm 2014 này.

Tất cả các Cổ đông đều nhất trí với Kế hoạch sản xuất và kinh doanh mà Hội đồng Quản trị đưa ra.

Ông Ngọc thông báo kết quả kiểm phiếu

Ông Võ Quang Ngọc – Trưởng ban Kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu, với 05 thành viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới, gồm:
1. Bà Huỳnh Thị Xuân Hoa
2. Ông Lê Văn Nghè
3. Ông Phan Trọng Nhân
4. Ông Phan Đình Trọng
5. Ông Mai Thanh Tùng

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2014 - 2018) ra mắt Đại hội

03 thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, gồm:
1. Bà Cao Thị Cúc
2. Bà Trần Thị Kim Cúc
3. Bà Trần Thị Hải Yến

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2014 - 2018)

Cuối cùng, Ông Mai Thanh Tùng – Thư ký Đại hội - thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 15 năm 2014.

Ông Tùng thông qua Nghị quyết

100% Cổ đông tham dự đều nhất trí với các chỉ tiêu mà HĐQT nêu ra. Nghị quyết Đại hội được thông qua lúc 12h00 cùng ngày.

Các tin liên quan:

 

Last Updated ( Wednesday, 14 January 2015 09:01 )  

Dong Nai Honey VideoGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Tư Vấn Trực Tuyến

Khách Online

     We have 42 guests online

Mục Tiêu Công Ty

Xây dựng thương hiệu “APIDONA” trên thị trường trong nước và Quốc tế. Tiến hành xuất khẩu mật ong ở dạng thành phẩm.
Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Ổn định và nâng cao chất lượng sống Chi tiết...

Chiến Lược Kinh Doanh

Chất lượng sản phẩm là yếu tố “Sống còn” của Ngành ong Đồng Nai, với Slogan “Vì sức khỏe của Bạn”.
Công ty cũng cố và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ “Những Người nuôi ong sạch”, dần dần đưa các Thành viên trong CLB trở thành Cổ đông của Công ty. Chi tiết...

DONGNAIHONEY

Năm 1978, sự ra đời của Công ty ong mật Đồng Nai đã đánh dấu một bước phát triển mới của ngành nuôi ong tại Đồng Nai. Bởi, bắt đầu từ đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có hẳn một doanh nghiệp chuyên tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư Chi tiết...